Supervision har til formål at skabe refleksion på et fagligt problem, samt at understøtte lærings-& udviklingsprocesser på både individ- og gruppeniveau.
At supervisere er at se på et problem oppe fra og hjælpe supervisanden til at se muligheder indenfor den enkelte fagområde.
Supervision er medvirkende til personlig udvikling indenfor ens fagområde.

Metoden for supervision tilpasses den enkelte eller gruppen. Udgangspunktet er hvilken læringsstil som supervisanden eller supervisanderne har, og den fagprofessionelle forståelsesramme.
Desuden tager supervisionen udgangspunkt i det relationelle hos supervisanden eller supervisanderne med fokus på respekt, ressourcer og kompetencer.
Supervision er medvirkende til at fremhæve muligheder og hjælper med at få øje på hvordan faglige kompetencer kan anvendes.


Supervision på individuelt niveau

Du kan have gavn af supervision i dit arbejde, og i forbindelse med din uddannelse.
Det kan være medvirkende til at du bevarer evnen til at bruge din faglighed bevidst i dit daglige arbejde for eksempel som fysioterapeut, sygeplejerske, sexolog eller psykoterapeut.
Er du under uddannelse hjælper det dig til at lærer hvilke metoder og måder du kan anvende i din kommende profession fagprofessionelt og relationelt.


Supervision i en organisation

Supervision er vigtig i enhver organisation, fordi det skaber tilfredshed at bibeholde udvikling og giver større forståelse i arbejdslivet.
Det mindsker konflikter i organisationen, fordi det løser udfordringer før de bliver til problemer.
Supervision kan anvendes på både ledelses- og personaleniveau.

Supervisionen kan være på et individuelt problem, mellem to kolleger og/eller mellem ledelsen og personalegruppen.
Supervisionen kan desuden omhandle hvordan man i en gruppe håndterer en problematik som en eller flere oplever i hverdagen i arbejdet.

Udgangspunktet for supervision er den faglighed og de værdier arbejdspladsen har, samt det uddannelsesmæssig grundlag som der arbejdes ud fra.

Pris for supervision:

Individuel supervision 60 minutter 900 kr. incl moms.
Organisation/arbejdsplads supervison af grupper (5-6 personer) 60 minutter 1800 kr incl moms.

Ved supervision udenfor Holstebro bymidte må forventes kørselsgodtgørelse efter statens kørselstakst.