Eksistentiel psykoterapi

Grundbegreberne som der arbejdes ud fra i denne teori er mening med livet, isolation/alene, døden og ansvar & frihed i livet.
Når jeg bruger det som et udgangspunkt i terapi hos mig, er det fordi jeg mener at det er ret så grundlæggende for os mennesker. Vi fødes alene, vi dør alene. Det som vi har mulighed for at få til at ske og opleve i livet sker mellem “født” og “døden”. Jeg mener vi har medindflydelse på vores eget liv og vi kan selv være medvirkende til at det bliver meningsfuldt for os.
En del mennesker som kommer i terapi har taget afstand fra sig selv og deres ansvar for at have frihed i deres eget liv. Distancen kan ofte høres ved at de omtaler sig selv som “man føler…” i stedet for at tage ejerskab for sig selv og bruge “jeg føler…”.

 

Tilknytning & relation

Den tidlige tilknytning begynder allerede mens du ligger i din mors mave. Det har betydning for dig hvordan det har været. Din start på livet og her i verden.
Tilknytning kan være enten tryg, ambivalent, undgående eller desorganiseret.
Flest mennesker vokser op med en tryg tilknytning, og det gør at du forholdvis let er i stand til at danne relationer til andre mennesker, og er grundlæggende tryg fordi dine forældres reaktioner og handlinger har været tydelige og genkendelige. 
Den “ambivalente” tilknytning er kendtegnet ved at du ikke helt har kunnet regne med hvordan dine omsorgspersoner har reageret i din opvækst, måske skiftede humøret meget let hos den ene af dine forældre. Det kan gøre at man altid er på vagt og at ens nervesystem “holder øje”. 
Undgående tilknytning opstår når du som barn har måttet klare dig selv når du har haft brug for omsorg og trøst. Barnet oplever at den eller de voksne omsorgspersoner har en meget autoritær adfærd, og at opmærksomhed kun gives når man har været “dygtig”.
Desorganiseret tilknytningsmønster ses hos børn som er blvet omsorgssvigt hos forældre med misbrug, vold, og hvor frygt har været en grundlæggende følelse til den eller dem som har haft det overordnede ansvar for barnet.

Den relation vi lærer at lave tidligt i vores opvækst og den plads eller rolle vi får i vores barndomsfamilie, tager vi ofte med os videre i livet, både i skolen, på arbejde og når vi selv laver en ny familie. 

 

Gestalt terapi

Metoden kan bruges til at betragt et problem eller en selv lidt ude fra set. 
Problemet eller emnet placeres i “den varme stol”, og som klient kan man sætte sig overfor eller ved siden af. Som klient guides du af mig til at forholde dig, mærke efter og sætte ord på overfor “personen”, emnet eller problemet.
Det er medvirkende til at skabe indsigt og bevidsthed.

 

Kropsterapi

Kroppen bruges som redskab til at finde ind til de følelser, som kan være svære at sætte ord på.
Kroppen husker selvom vi har glemt ordene for det, som vi har oplevet og har sat ubehagelige følelser i os.
Alexander teknik eller også kendt som bioenergitiske øvelser kan åbne for følelser og skabe større bevidsthed samt forståelse for dig selv.
Kranio sacral terapi kan virke afspændende på kroppen og nervesystemet, hvis det er overbelastet følelsesmæssigt.
Det er en meget let berøring på bestemte punkter på kroppen: nakken, skuldre, rygsøjlen, bækkenet og fødderne. 

Vejrtrækningen er et virksomt middel ved mange spændinger i kroppen. Guidet forløb med fokus på bestemte eller hele dele kroppen af kroppen skaber jordforbindelse/ grounding og derved bedret ro og indsigt i dine følelser på en måde uden ord.

NADA behandling er en 5 punkts nåle behandling i øret. Effekten af NADA er ro i nervesystemet og har evnen til at stoppe tankemylder.
Du modtager NADA siddende eller liggende og nålene sidder i begge ører i 30-45 minutter. Nogle sidder med NADA under samtalen og andre før eller efter.

 

Metakognitiv terapi

Her betragtes tanker, følelser, krop og adfærd i en sammenhæng hvor de alle påvirker hinanden, og dit liv. Det betragtes ud fra at tanker bare er tanker og at de ikke behøver styre dit liv. Du bestemmer hvad der skal styre dit liv. 
Metoden kan hjælpe dig til at få en ny adfærd, fordi du ved metoden bliver opmærksom på hvordan alle fire elementer kan komme til at styre dit liv og det du gerne vil og gør.