Jeg har erfaring med at hjælpe unge, voksne og ældre mennesker med forskellige problemstillinger i livet.
I terapien bliver du klogere på din adfærd og du får forståelse for dig selv og hvem du er.
Jeg vil lave et mål og en plan sammen med dig for hvad du gerne vil med psykoterapi

mand terapi psykoterapeut

Temaer fra klinikken

 • Forældre rollen
 • Angst
 • Stress
 • Depression
 • Tilknytningsvanskeligheder
 • Ensomhed
 • Sorg
 • Seksualitet
 • Identitetsproblemer
 • Narcissime
 • Skilsmisse
 • Selvværdsproblemer

Hvilke metoder bruger jeg?

De forskellige metoder som jeg har til rådighed tilpasser jeg efter hvilke temaer du har, og hvordan det giver mening for dig at arbejde med dem.
Som mennesker lærer vi alle på forskellige måder.
Min tilgang er eksistentiel psykoterapi, metakognitiv terapi, neuroaffektiv terapi, kropsterapi.
Læs mere om metoder her


Pris 895 kr. enkelt session
Forløb på 4 konsultationer pris 3580 kr.Online terapi 895 kr