Psykoterapi – Hvad kan en psykoterapeut?

Psykoterapi kan hjælpe dig til at forstå dig selv.
Som psykoterapeut kan jeg hjælper dig til at ændre dine handlemønstrer, din adfærd eller din tænkning gennem samtaler.
På den måde får du hjælp til at dit nervesystem kan finde andre veje. Når vores psykiske nervesystem finder andre veje, kan vi handle anderledes og det giver os mulighed for at forholde os til omverdenen og os selv påny.

Hvilke metoder bruger jeg?


Hos mig bliver du mødt professionelt, med respekt og omsorg for dig som det menneske du er, og det som du står for.
De forskellige metoder som jeg har til rådighed tilpasser jeg efter hvilke temaer du har med i terapien, og ud fra hvad der giver mening for dig ud fra et læringsperspektiv.
Som mennesker lærer vi alle på forskellige måder.
Min tilgang kan være eksistentiel psykoterapi, metakognitiv terapi, neuroaffektiv terapi, kropsterapi (Kropsterapi).
Læs mere om metoder her

psykoterapi

Når mennesker henvender sig hos mig kan det være af meget forskellige årsager.
Det kan være at de gerne vil lærer sig selv bedre at kende eller få lettet sig for alle mulige tanker og forestillinger om oplevelser fra deres liv.

Temaer:

  • Ansvar/frihed i livet
  • Forældre rollen
  • Angst
  • Stress
  • Depression
  • Tilknytningsvanskeligheder
  • Ensomhed

Du kan begynde forandringen her.
Hvis du vil skabe en ændring i dit liv, kontakt mig og vi vil sammen lægge en plan for hvad du vil arbejde med og hvad dit mål er.


Pris ved 90 minutter konsultation 850 kr.
Ved køb af klippekort med 4 konsultationer pris 3000 kr.
Brug denne knap for køb af klippekort:Online terapi 700 kr 90 minutter